Kontakt

Kontakt

Ośrodek Płotkarski założyła i prowadzi Fundacja Rozwoju Sportu. 

Fundacja Rozwoju Sportu
ul. Marymoncka 34 
Skrzynka Pocztowa 39
00-968 Warszawa

NIP 521-30-07-572
KRS 0000347976
numer konta: 44 1750 0012 0000 0000 2206 3804

tel.: + 48 605 450 874
e-mail: pawel.raczka@furs.org.pl
aleksandra.kowalska@furs.org.pl

Dodaj komentarz